Nezávislá kalkulace

Cenová kalkulace

Chcete nové logo? Nové webovky? Brožuru, katalog nebo leták? Chcete sjednotit vizuální prezentaci vašeho podnikání na sociálních sítích? Nebo chcete jen obyčejnou vizitku?

Nezávislá kalkulace
  • Torotech

    Torotech se zabývá výrobou přesných výpalků, obráběním, svařováním a dělením materiálů. Výrobu, díky dlouholeté praxi a zkušenostem v této oblasti, směřuje k odběratelům v automobilové a strojírenské výrobě.